Evive Law

Affärsjuridik helt efter era behov. Allt från löpande rådgivning, avtalsupprättande till effektiv tvistlösning - i ett modernt format.

Passion för affärsjuridik

Vi är en modern affärsjuridisk byrå med ett dedikerat fokus på att tillsammans med våra klienter skapa långsiktiga relationer med dem och deras verksamheter.

Entreprenadrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträde inom alla de juridiska frågor som kan uppstå inom entreprenadrätt – såväl konsument- som kommersiella entreprenader.

Vårt uppdrag handlar ofta om att granska entreprenadkontrakt, hantera frågor kring ÄTA-arbeten, hinder och störningar, aviseringar samt besiktningar som kan uppstå under entreprenadtiden.

Vi håller regelbundet entreprenadrättsliga utbildningar, föredrag och seminarier för olika aktörer i branschen.

Tvistlösning & process

Vi har stor erfarenhet att processa vid domstol men även att agera biträde och föra förhandlingar med motpart innan ärendet hamnar i domstol.

Vi arbetar engagerat och målmedvetet helt med fokus på klientens affärsmässiga mål. Oavsett hur långt tvisten pågår så hjälper vi till hela vägen för att uppnå bästa möjliga utgång av varje tvist.

Hyresrätt

Vi hjälper våra klienter i alla frågor som berör hyresförhållanden. Vi agerar ombud i medlingstvister, förlängningstvister samt andra ärenden som handläggs av hyresnämnden.

Vi agerar även ombud i hyrestvister och andra relaterade tvister som handläggs i allmän domstol. Sådana frågor kan gälla förverkandeuppsägningar eller skadestånd i hyresförhållande.

Affärsjuridik – i modernt format

Vill ni komma i kontakt med en nytänkande juristbyrå med personligt och högt engagemang – då har ni kommit rätt. Vi är en digital affärsjuridisk byrå som tillhandahåller kvalitativ juridisk rådgivning oavsett var i landet ni befinner er och helt efter era behov.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa just er?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vår vision är att säkerställa affärsprocesser – i ett modernt format.