Ta kontroll över era avtal

Entreprenadbranschen digitaliseras. Gör som så många andra, säkra upp att era avtal, ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) signeras av samtliga parter – innan arbetet påbörjas.

Så går det till

Med Agreely kan ni på ett säkert och smidigt sätt skapa avtal och ÄT:or som signeras av samtliga parter med BankID.

Skapa projekt

Ni skapar ett projekt och anger vem som är er beställare. I projektet kan ni även lägga in relevanta bygghandlingar och begränsa vilka anställda inom företaget som ska arbeta med och ha tillgång till handlingarna i projektet.

Skapa avtal eller ÄTA

Väl inne i projektet väljer ni att skapa ett avtal eller ÄTA. Både avtal- och ÄTA-vyn är anpassade efter om er beställare är konsument eller företag. Detta med standardavtal och ifyllningsbara formulär.

Granska och skicka

När ett avtal eller ÄTA är skapad ges ni möjlighet att granska slutversionen av de upprättande handlingarna för att sedan signera dessa med ert BankID. De signerade handlingarna skickas därefter till mottagaren för signering.

Klart! Följ förloppet i tidslinjen

Ni kan följa hela händelseförloppet direkt i tidslinjen - från det att avtalet eller ÄTA:n har skapats till att det har signerats av mottagaren.

Skapa projekt

Ni skapar ett projekt och anger vem som är er beställare. I projektet kan ni även lägga in relevanta bygghandlingar och begränsa vilka anställda inom företaget som ska arbeta med och ha tillgång till handlingarna i projektet.

Skapa avtal eller ÄTA

Väl inne i projektet väljer ni att skapa ett avtal eller ÄTA. Både avtal- och ÄTA-vyn är anpassade efter om er beställare är konsument eller företag. Detta med standardavtal och ifyllningsbara formulär.

Granska och skicka

När ett avtal eller ÄTA är skapad ges ni möjlighet att granska slutversionen av de upprättande handlingarna för att sedan signera dessa med ert BankID. De signerade handlingarna skickas därefter till mottagaren för signering.

Klart! Följ förloppet i tidslinjen

Ni kan följa hela händelseförloppet direkt i tidslinjen - från det att avtalet eller ÄTA:n har skapats till att det har signerats av mottagaren.

BankId

Säkert och juridiskt bindande med BankID

För att säkerställa att alla avtal och ÄT:or signeras av rätt (behörig) person med juridiskt bindande signatur - signeras samtliga handlingar alltid med BankID.

BankID uppfyller samtliga av de krav som uppställs enligt EU-förordningen eIDAS (EU) nr 910/2014 för framställan av en sk. avancerad elektronisk underskrift. En avancerad elektronisk underskrift innebär att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat och att det signerade dokumentet i sig är krypterat säkrat med ett högt juridiskt värde.

Skicka parallellt eller i turordning - ni väljer

Ibland behöver avtalet eller ÄT:an signeras av flera personer eller i en viss angiven turordning. I Agreely kan ni på avtalet och ÄTA:n ange hur handlingarna ska signeras. Parallellt eller i turordning.

Givetvis kan ni även välja vilka personer internt i företaget som ska signera handlingarna – innan handlingarna skickas ut externt.

Alltid tillgång till juridisk hjälp

Till skillnad från våra konkurrenter tillhandahåller vi både ett system och juridisk support, allt under ett och samma tak. Vi kan hjälpa er med det mesta inom affärsjuridiken. Alltifrån granskning och upprättande av avtal till att agera som ombud vid tvister både utanför och i domstol.

Paketlösningar - allt på samma plats

I våra paket ingår, utöver Agreely, även juridisk support och inkassohantering, men även utbildningspaket inom den snåriga entreprenadjuridiken.

Detta kan Agreely göra för er

Säkert och juridiskt bindande

För att säkerställa juridiskt bindande signatur och att rätt (behörig) person har signerat – signeras samtliga handlingar alltid med BankID

Skicka parallellt eller i turordning

Ni kan enkelt välja att skicka avtalet eller ÄTA:n till samtliga signerande personer samtidigt (parallellt) eller att handlingarna ska signeras i en specifik angiven turordning.

Ett intelligent system

Om båda ni och er avtalspart använder Agreely skickas samtliga avtal och ÄT:or även inom systemet – där parterna kan välja att tilldela det signerade avtalet eller ÄTA:n i ett redan befintligt projekt eller att ett nytt projekt skapas.

Skicka avtal och ÄTA i flera led

Avtal/ÄT:or kan skickas både uppåt i kedjan, dvs. till er beställare men även neråt till angivna underentreprenörer. Samtliga avtal och/eller ÄT:or lägger sig självklart strukturerat under rätt flik, dvs. till/från beställare eller till/från underentreprenör.

Alltid tillgång till juridisk hjälp

Skulle juridiska problem uppstå är det bara för er att skicka frågeställningen under juristsupport i systemet – så återkommer någon av våra jurister till er så snart som möjligt.

“Med hjälp av Agreely har vi på Stenproffsen lättare att få godkända ÄT:or i tid, vilket gör att vi kan beställa material och påbörja arbetet direkt.”

Stenproffsen - Alexander Höög

Nyfiken på hur vi kan hjälpa just er?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kom igång direkt med Agreely för att effektivsiera och få betalt direkt av era kunder.