Integritetspolicy

1.
ALLMÄNT
1.1
Vi på Evive Group AB värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy gäller för alla som på något sätt nyttjar Evive Group AB:s webbsiter, tjänster och applikationer och/eller på annat sätt har kontakt med oss. Syftet med denna integritetspolicy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem, under vilka förutsättningar och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.
1.2
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna integritetspolicy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter till oss hittar du i slutet av denna integritetspolicy.
2.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
2.1
Om inte annat specifikt anges är det Evive Group AB, org.nr. 559218–0144, Ebbe Lieberathsgatan 16 A, 412 65 Göteborg, (”Evive Group”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
3.
VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
3.1
En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiskt levande personer.
4
VAD ÄR ”BEHANDLING” AV EN PERSONUPPGIFT?
4.1
Begreppet ”behandling” är brett och omfattar de mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.
5
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
5.1
Uppgifter som du självmant lämnar till oss
5.2
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker våra webbsiter, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.
5.3
Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster
5.4
När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på våra webbsiter. Vi samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse/resultat. Vissa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett konto på någon av våra webbsiter eller i en applikation, administrerar ditt ett användarkonto för en tjänst, köper juridisk tjänst eller annan produkt av oss, anmäler dig till ett evenemang, laddar ner en app. och registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar vår support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsiter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet. De uppgifterna som samlas in i detta syfte avidentifieras direkt så att vi inte behandlar några personuppgifter om dig. Den rättsliga grunden för denna insamling är vårt berättigade intresse att förbättra våra webbsiter och föra statistik över hur våra webbsiter används.
5.5
Om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller tjänsten/funktionen.
5.6
Uppgifter från andra källor
5.7
Vi kan även i vissa fall inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra leverantörer. Vi samlar även in och uppdaterar dina uppgifter utifrån offentligt tillgängliga källor, t.ex. öppna myndighetdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.
6.
VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
6.1
För att du ska kunna besöka våra webbsiter och att vi ska kunna tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder, för att skicka kommunikation (inklusive kampanjer till våra användare), för att marknadsföra tjänster och anmäla dig till vårt nyhetsbrev, eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
6.2
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig enligt för de tjänster och produkter vi tillhandahåller eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet med behandlingen, och strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:
 • Administrera och tillhandahålla våra produkter och tjänster
 • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
 • Lämna information och marknadsföra produkter och tjänster som du kan vara intresserad av
 • Förbättra våra tjänster och produkter, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.
 • Se ytterligare under p. 10.
7.
HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER
7.1
När du har skapat en användare på någon av våra webbsiter kan du logga in och ändra namn och e- post. Önskar du begära ut en fullständig sammanställning av dina personuppgifter hos Evive Group eller avsluta ditt konto är du välkommen att kontakta oss: se kontaktuppgifter i slutet av denna integritetspolicy.
8.
VAD HAR VI FÖR LAGLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?
8.1
För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Evive Group behandlar personuppgifter på följande grunder;
 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en produkt eller tjänst du köpt.
 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet.
 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om produkter/tjänster eller kommunicera med dig om liknande produkter/tjänster som du tidigare köpt.
 • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.
 • Se ytterligare under p. 10.
9.
HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?
9.1
Dina uppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlas in för. Vi bevarar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du begärts och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi kan även komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.
9.2
Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Se ytterligare under p. 10.
10.
SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
För vilka ändamål hanterar vi dina personuppgifterVilken laglig grund har vi för behandlingen?Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?Hur länge sparas dina uppgifter?
Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkterBerättigat intresse.
 • Identifieringsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer samt e-pos
 • Kundinteraktioner, t.ex. samtalsinspelningar, journalanteckningar och utskick.
Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.
Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om kundförhållandet etc.Fullgörande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.
 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Titel och attesträttighet
 • Kontaktuppgifter så som adress, telefonnummer samt e-post.
 • Kundinteraktioner, t.ex. samtalsinspelningar, journalanteckningar och utskick.
 • Uppgifter om dina köp.
Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
För att administrera och leverera våra produkter och tjänster.Fullgörande av avtal. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas görs detta med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endas då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.
 • Identifieringsuppgifter, t.ex. namn
 • Titel och attesträttighet
 • Kontaktuppgifter, såsom, adress, telefonnummer samt e-post.
 • Känsliga personuppgifter som matallergier för det fall att du deltar på events där det serveras mat.
Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
Hantera betalningar för tjänster och produkter som du köpt.Fullgörande av avtal och i den mån det följer at en rättslig förpliktelse, exempelvis, bokföringslagen.
 • Identifieringsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post.
 • Fakturauppgifter
 • Betalningsinformation
 • Kundengagemang, t.ex. vad du har köpt för tjänst/produkt.
Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
Fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråkBerättigat intresse.
 • Identifieringsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post.
 • Fakturauppgifter
Så länge det är nödvändigt för att tillgodose vårt intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. enligt lagstadgade preskriptionstider.
För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners produkter och tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudandenBerättigat intresse.
 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post.
 • Kundsegment, t.ex. uppgift om vilket kundsegment du tillhör
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation.
Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, t.ex. genom att köpa en tjänst/produkt eller kontaktat vår kundtjänst.
Uppföljning och utvärdering avseende användningen av våra tjänster och produkter.Berättigat intresse av att förbättra din användarupplevelse.
 • Identifieringsuppgifter, t.ex. namn.
 • Titel och attesträtt
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post.
 • Kundengagemang, t.ex. vad du köpt för tjänst/produkt.
 • Användargenererade uppgifter, t.ex. dina interaktioner på våra hemsidor.
Så länge det är nödvändigt för att genomföra uppföljning och utvärdering.
Genomföra marknads- / kundundersökningar i syfte att utvärdera våra produkter och tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse för att få information om din och andra kunders uppfattning om t.ex. våra produkter och tjänster.Berättigat intresse.
 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn
 • Titel och attesträtt
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post.
 • Svarsresultat
 • Kundsegment
 • Geografisk information
Uppgifterna sparas bara så länge de är nödvändiga för att skicka ut undersökningarna. Svaren från undersökningarna är anonyma och uppgifterna utgör därför inte personuppgifter.
Livscykelhantering, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.Berättigat intresse.
 • Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på våra system och tjänster.
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation.
Sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.
Mingelbilder från events i syfte att dokumentera företagshistoria samt för att användas i redaktionella syften samt för marknadsföring av liknande events.Berättigat intresse.
 • I förekommande fall; namn, titel och företag.
 • Bild
Så länge det är motiverat utifrån ett företagshistoriskt perspektiv samt så länge som bilderna är aktuella för att använda i syfte att marknadsföra likande events.
För att administrera ditt kontoinnehav.Fullgörande av avtal med dig alternativt en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig ett konto ingåtts med en juridisk person.
 • Namn, adress, telefonnummer, samt e- post.
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation.
 • Information om du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till.
 • Information om ditt kontoinnehav.
Så länge du har ett konto hos oss och ett år därefter.
Genomföra och hantera rekryteringsprocesser och inkommande jobbansökningar.Berättigat intresse av att hantera rekryteringsprocessen.
 • Namn, adress, telefonnummer samt e- post.
 • Övriga uppgifter du lämnar i din ansökan, t.ex. titel, erfarenhet etc.
Så länge rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt pågår och så länge som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen. För det fallet att vi vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att begära ditt samtycke.
Genomföra och hantera rekryteringsprocess.Fullgörande av avtal med dig.
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Övriga uppgifter du lämnar i din ansökan, t.ex. titel, erfarenhet etc.
Så länge rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt pågår och så länge som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen.
11.
PROFILERING
11.1
Om du är kund hos oss tittar vi på hur du använder våra webbsiter, vilka av våra produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav. Detta för vi för att tillhandahålla dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.
11.2
Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på info@evivegroup.com
12.
VEM KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?
12.1
Vi delar dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss, t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål.
12.2
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda samarbetspartners för kommunikation och lämnande av erbjudanden om våra egna och våra utvalda samarbetspartners varor och tjänster. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan mottagande bolag även behandla dina uppgifter. Det bolag som mottar uppgifterna är personuppgiftsansvariga för den behandlingen av dina personuppgifter det utför för dessa ändamål.
12.3
Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Evive Group:s rättsliga intressen.
12.4
Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, t.ex. om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.
13.
SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
13.1
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnade. Till exempel lagras dina personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och som finns i skyddade lokaler.
14.
VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?
14.1
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, t.ex. genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss: se kontaktuppgifter i slutet av denna integritetspolicy.
15.
DINA RÄTTIGHETER
15.1
Evive Group ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
15.2
Evive Group kommer på din begäran och/eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
15.3
Du har rätt att begära:
 1. Tillgång till dina personuppgifter – Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter – Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter – Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finns lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling – Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa vgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt (ii). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke – Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 6. Du har rätt till dataportabilitet – Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 7. Du har rätt att invända – mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för annan direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 8. Du har rätt att inge klagomål – angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss: se våra kontaktuppgifter i slutet av denna integritetspolicy.
16.
SÄRSKILT OM COOKIES
16.1
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbsiter använder vi följande cookies:
 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).
16.2
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se
17.
SEKRETESS
17.1
Vi kan komma att behandla personuppgifter som omfattas av sekretess eller som vi i förhållande till den registrerade har berättigad anledning att hemlighålla. Denna information omfattas då av lagbunden sekretess och lämnas inte ut på begäran av den registrerade. Det kan t.ex. röra sig om information som samlas in inför en domstolsprocess. Ett utlämnade av uppgiften kan försätta Evive Group:s klient i en sämre ställning och/eller kan utlämnade ge att vi bryter mot sekretessen.
18.
KLAGOMÅL AVSEENDE BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
18.1
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@evivegroup.com
18.2
Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, förnärvarande Dataskyddsinspektionen.
19.
KONTAKTINFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
19.1
Evive Group AB, org.nr. 559218–0144, Ebbe Lieberathsgatan 16 A, 412 65 Göteborg, Tel. 073-84 70 001, är personuppgiftsansvarig och ansvar därmed för Evive Group AB:s behandling av dina personuppgifter.
19.2
Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: info@evivegroup.com
20.
ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
20.1
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (t.ex. ändringar av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras med dig.